ἐξεῖμεν

ἐξεῖμεν
ἔξεστι
it is allowed
pres opt act 1st pl
ἐξίημι
send out
aor opt act 1st pl
ἐξίημι
send out
aor opt act 1st pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”